"HØST-VINTER-VÅR -SOMMER
DET ER HER DE GROMME BARNDOMSMINNER KOMMER"